Idealne miejsce rozwoju
Twojego Dziecka

Dbamy z największą troską o każdy szczegół mający na celu bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

Idealne miejsce rozwoju
Twojego Dziecka

Personel Przedszkola „MINI” zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci. Kadra pedagogiczna składa się z młodych wykształconych, wrażliwych i kreatywnych ludzi z wysoką kulturą osobistą. Nauczycielki cały czas doskonalą swoje umiejętności, biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, metodycznych oraz warsztatach praktycznych. Panie poprzez swoje kompetencje oraz zaangażowanie w pracy, tworzą solidny fundament w kształtowaniu się małego dziecka.

 

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom, poszanowanie ich godności, motywowanie ich do dalszej pracy oraz zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb.

 

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Dorota Wawrocka, pedagog.

Cele

Pracujemy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat.

Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka – jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenie, mając świadomość czekających je w przyszłości WYZWAŃ ze strony współczesnego świata, stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Przygotowanie dzieci do podjęcia przez nie pełnej gotowości szkolnej.

NAJLEPSZE WARUNKI

Stwarzanie jak najlepszych warunków sprzyjających odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

ROZWÓJ DZIECKA

Rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami, pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.

ATMOSFERA CIEPŁA

Tworzenia atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia dla naszych wychowanków.

KREATYWNOŚĆ

Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez odkrywanie i rozwijanie zdolności poznawczych możliwych dzięki procesom emocjonalnym i intuicyjnym.

Kadra

Naszą kadrę pedagogiczną tworzą kreatywni nauczyciele, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wszyscy są absolwentami uczelni pedagogicznych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych. W swojej pracy stosują nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, zdolności i sprawdzania postępów dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją , jak również posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.