Plan dnia

Szczegółowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb danych grup wiekowych

 

6.00-7.30Przychodzenie dzieci, zabawy swobodne w sali
7.30-7.55Poranna gimnastyka
7.55-8.00Przygotowanie do śniadania
8.00-8.30Śniadanie
8.30-8.45Czynności higieniczne
8.45-9.00Spotkanie z bajką
9.00-10.30Realizacja zadań edukacyjnych przez zajęcia z całą grupą. Zajęcia przewidziane na dany dzień, wspólne muzykowanie
10.30-11.50Spacer, zabawy ruchowe, czynności higieniczne
11.50-12.00Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne)
12.00-12.30Obiad (zupa)
12.30-14.00Przygotowanie się do odpoczynku, wysłuchanie bajki, odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej (muzykoterapia), słuchanie bajek (bajkoterapia)
14.00-14.30Obiad (drugie danie)
14.30-15.00Zajęcia indywidualne z dziećmi (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotoryczną)
15.00-15.15Podwieczorek
15.15-18.00Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, podczas których dzieci rozchodzą się do domów